هاست ربات تلگرام

هاست 512 مگابایت
24,000/ ماه

فضا ; 512 مگابایت
پهنای باند ; نامحدود
ساب دومین ; 10 عدد
دومین ; 1 عدد

اکانت ایمیل ; 10 عدد
اکانت اف تی پی ; 1 عدد
هاست 1 گیگابایت
28,000/ ماه

فضا ; 10240 مگابایت
پهنای باند ; نامحدود
ساب دومین ; 10 عدد
دومین ; 1 عدد
اکانت ایمیل ; 10 عدد
اکانت اف تی پی ; 1 عدد